TIDPLAN

Tidplan

Tillstånd från Svalövs kommun är klara och nu planerar vi enligt följande tidplan:

 

Hösten 2015:

  • Förberedelser, detaljplanering, vägar mm anläggs
  • Information via hemsida, utställningar och möten mm
  • Öppning för intresseanmälningar från allmänheten (ej bindande)

 

Våren 2016:

  • De första hyresrätterna börjar byggas, på attraktivt läge nära tågstationen
  • Mer information till intresserade och berörda
  • De som lämnat intresseanmälning får möjlighet att bokat sitt boende

 

Hösten 2016:

  • Hyresrätterna är inflyttningsklara i slutet av året

 

Våren 2017:

  • De 20 kooperativa hyresrätterna inom ByniByn Senior börjar byggas

 

Hösten 2017:

  • ByniByn Seniors lägenheter är inflyttningsklara i slutet av året

 

 

Parallellt med ovanstående arbete förbereds övrig byggnation av skola, villor mm som ska byggas i olika etapper.

 

(Tidplanen kan komma att ändras och är än så länge preliminär.)

 

tel: 0705 - 14 03 39 e-post: info@bynibyn.se