TIDPLAN

tel: 0705 - 14 03 39

e-post: info@bynibyn.se

Tidplan

Vi planerar enligt följande:


  • Förberedelser, detaljplanering, vägar mm anläggs
  • Intresseanmälningar från allmänheten (ej bindande)
  • Information via hemsida, utställningar och möten mm
  • De första hyresrätterna börjar byggas, på attraktivt läge nära tågstationen
  • Mer information till intresserade och berörda
  • De som lämnat intresseanmälning får möjlighet att bokat sitt boende
  • Hyresrätterna blir inflyttningsklara
  • De 20 kooperativa hyresrätterna inom ByniByn Senior börjar byggas
  • ByniByn Seniors lägenheter blir inflyttningsklaraParallellt med ovanstående arbete förbereds övrig byggnation av skola, villor mm som ska byggas i olika etapper.


(Tidplanen kan komma att ändras och är än så länge preliminär.)


tel: 0705 - 14 03 39        e-post: info@bynibyn.se